Tekstvak: . 

 


 

                                                                       BIENVENIDA     ALOJAMIENTOS     ENTORNO     TARIFAS / RESERVAS     CONTACTO      FAQ

 

 

 

 

  La Tierra Verde                                

 

      

 

SPAANSDisclaimer

 

 

Disclaimer.

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie

is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker.

De toepassing van de informatie en de gevolgen van aan de hand daarvan vastgelegde afspraken

hangen af van ieders persoonlijke situatie. De informatie kan niet worden gehanteerd als een

vervanging van persoonlijk advies.

 

La Tierra Verde doet haar uiterste best om het aangebodene op een duidelijke en eerlijke manier op

haar website te presenteren en deze informatie zo actueel mogelijk te houden. Mochten bepaalde

foto’s en/of beschrijvingen echter niet (meer) met de werkelijkheid overeenstemmen, kunnen

hieraan geen rechten worden ontleend en blijft de overeenkomst van kracht.

 

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast wordt vanuit tal van

sites links gelegd naar deze site.

Door gerechtelijke uitspraak 'Aansprakelijkheid voor links’ heeft het gerecht besloten, dat men door

het vermelden van een link medeverantwoordelijk is voor de inhoud van de gelinkte webpagina. Dit

kan alleen voorkomen worden als men zich uitdrukkelijk distantieert van deze inhoud

 

Hierbij distantiëren wij ons uitdrukkelijk van alle inhoud van gelinkte webpagina’s of afbeeldingen.

La Tierra Verde is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

 

Hoewel La Tierra Verde ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan La Tierra Verde

dat niet garanderen. De website van La Tierra Verde kan tijdelijk of definitief buiten gebruik

worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

 

Alle rechten zijn voorbehouden.

 

 

Auteursrecht.

Op het design van de website, de inhoud, de teksten, afbeeldingen, foto’s, de selectie en schikking

van La Tierra Verde, dan wel haar licentiegevers en zijn door auteursrechten, copyright © rechten

en zijn hierdoor volledig beschermd.

Zonder schriftelijke toestemming van La Tierra Verde is het niet toegestaan om op de site

gepubliceerde werken, databestanden, of afbeeldingen geheel of gedeeltelijk over te nemen.

 

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van La Tierra Verde wordt geacht op de hoogte te

zijn van het hierboven vermelde

 

La Tierra Verde is een geregistreerde handelsnaam.

Tegen een ieder die deze naam (of gelijkende op) gebruikt of misbruikt zullen wij moeten overgaan

tot het nemen van rechtsmaatregelen.

Alle daaruit voortkomende kosten, gerechtelijke en buitenrechtelijke evenals geleden

(vermeende)schade zullen worden verhaald.

 

 

© La Tierra Verde

10 febr 2016